Hotline: 094-2245198   Line: @888retail
เงื่อนไขการใช้งาน
1. ทางบริษัท ไอเดีย คอนเน็คท จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ 888retail-shop.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการ ดังนั้น กรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. 888retail-shop.com ในนามบริษัท ไอเดีย คอนเน็คท จำกัด จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิขสิทธิ์ โดยรูปภาพ ข้อความ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และส่วนประกอบใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ 888retail-shop.com แต่เพียงผู้เดียว หากพบบุคคลใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือ ลอกเลียน เพื่อนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายทันที

3. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ 888retail-shop.com เป็นบริการเพื่อให้ทางสมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้าและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นได้ โดยทางสมาชิกยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งทางเว็บไซต์มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน กรณีผู้ใช้งานมีการละเมิด ทางบริษัทฯ สามารถทำการระงับบัญชีการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทางผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นของ 888retail-shop.com มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงแก่ผู้เข้าใช้บริการเท่านั้น โดยทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือส่วนต่างๆ ที่สื่ออยู่บนเว็บไซต์นั้นๆ

5. การสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ 888retail-shop.com จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางผู้ใช้บริการได้ทำการ
ชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางช่องทางที่ระบุไว้เรียบร้อยแล้ว
- กรุณาทำการตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้า กรณีพบสินค้ามีปัญหา โปรดแจ้ง Call Center
- ราคาที่ซื้อเป็นราคาสินค้าเท่านั้น ไม่ได้รวมค่าบริการติดตั้ง

6. ทาง 888retail-shop.com จะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันชำระเงินจากลูกค้า โดยจะจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่จัดส่งเท่านั้น กรุณาอัพเดทที่อยู่จัดส่งก่อนยืนยันการดำเนินการ กรณียืนยันการจัดส่งเรียบร้อย จะไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งได้อีก
- ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าที่มีการระบุที่อยู่อย่างชัดเจน
- ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีสินค้าสั่งจอง หรือ ไม่มีในคลังสินค้า
- เวลาการจัดส่งสินค้าอยู่ระหว่างเวลา 9.00 - 18.00 น.
- ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วันหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว โปรดแจ้ง Call Center
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ทางผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าที่เบอร์ 061-948-9229 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 17.00 น. กรณีท่านไม่แน่ใจในส่วนของข้อมูลกำกับสินค้าต่างๆ โดยทางบริษัทฯ มีความตั้งใจนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถยืนยันความผิดพลาดจากกรณีที่แตกต่างกันไป

8. กรณีสมาชิก หรือ ผู้ใช้บริการเจตนาทำสิ่งๆ ต่าง ที่อาจเกิดผลกระทบต่อเว็บไซต์โดยรวม ทางบริษัทฯ สามารถระงับบัญชีสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

9. กรณีสินค้ามีปัญหา อาทิ รายละเอียดสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุในเว็บไซต์ (ยกเว้นสีของสินค้า ที่อาจแตกต่างบ้างตามเฉดสีของหน้าจอผู้ใช้บริการ) เว็บไซด์ 888retail-shop.com จะทำการคืนเงินให้ผู้ใช้บริการเต็มตามจำนวนที่ได้รับชำระ